biohk2020-logo19-22/08/2020
AsiaWorld-Expo
Hong Kong
 
 
 
 
Asset 3brandhk sc scaled 2
 
 
 
 
梁润松
  • 卢家聪慈善基金药物科学教授
  • 香港生物科技协会副主席
  • 香港理工大学应用生物及化学科技学系
  • 卢家聪天然抗癌药物研发中心总监