biohk2020-logo19-22/08/2020
AsiaWorld-Expo
Hong Kong
 
 
 
 
Asset 1brandhk tc scaled 2
 
 
 
 
梁潤松
  • 盧家聰慈善基金藥物科學教授
  • 香港生物科技協會副主席
  • 香港理工大學應用生物及化學科技學系
  • 盧家聰天然抗癌藥物研發中心總監